R e k l a m a

Państwowa Inspekcja Pracy. Mobbing, nieówności płacowe.

Pajęczno Forum Forum mieszkańców powiatu pajęczańskiego Państwowa Inspekcja Pracy. Mobbing, nieówności płacowe.

 • This topic has 28 odpowiedzi, 1 głos, and was last updated 11 months temu by Kelnerka z Wodnika.
Przeglądajasz 15 wpisów - od 1 do 15 (z 29)
 • Autor
  Wpisy
 • #121531 Reply
  pracownik
  Gość

  Proszę o odpowiedź. W jaki sposób zgłosić temat do PIP lub Sądu Pracy. Jakimi aktami prawnymi się posługiwać w dochodzeniu roszczeń u pracodawcy.

  #121533 Reply
  Cześć pamięci p. Lepperowi
  Gość

  . Mobbing w pracy — przykłady

  Mobbing w miejscu pracy może przyjmować różne oblicza — od jawnej dyskryminacji po bardziej subtelne formy przemocy psychicznej. Ich specyfika zależy m.in. od charakteru danej pracy, metod zarządzania i kultury organizacyjnej firmy, a nawet temperamentów sprawcy i osoby doświadczającej mobbingu.

  Oto najpopularniejsze przykłady zachowań mobbingowych, które mogą dotknąć pracownika:

  nieuzasadnione grożenie utratą pracy
  nieuzasadniona krytyka, szukanie na siłę błędów
  wyśmiewanie
  ograniczenie możliwości wypowiadania się (ciągłe przerywanie, niedopuszczanie do głosu)
  wydawanie absurdalnych poleceń
  bierna agresja
  używanie aluzji, unikanie wypowiadania się wprost
  reagowanie na uwagi podniesionym głosem, krzykiem, groźbami i wyzwiskami
  rozsiewanie plotek na temat pracownika
  sugerowanie choroby psychicznej
  wypowiadanie negatywnych uwag o życiu osobistym pracownika
  aluzje o charakterze seksualnym
  molestowanie
  uniemożliwienie korzystania z przysługującej przerwy
  przydzielanie zbyt trudnych zadań z nierealnym terminem ich wykonania
  ukrywanie istotnych informacji
  poniżanie
  zmuszanie do wykonywania prac naruszających godność osobistą
  wykluczanie z imprez i wyjazdów firmowych
  pomijanie podczas rozdzielania obowiązków służbowych
  uniemożliwienie załatwiania potrzeb fizjologicznych
  nękanie telefonami, SMS-ami i mailami (również po godzinach)
  prowokowanie pracownika, by zwolnił się z pracy.

  Jeśli powyższe działania są długotrwałe, uporczywe, systematyczne i celowe, to bardzo możliwe, że masz do czynienia z mobbingiem.

  #121536 Reply
  Mieszkaniec
  Gość

  Jeśli nie odpowiada ci praca i warunki to ją zmień, a nie rób problemów pracodawcy lub przełożonemu!

  #121537 Reply
  Compliance
  Gość

  Naczelnym mobingowcem i dyskryminatorem w powiecie jest znany nauczyciel języka polskiego. To wyjątkowo złośliwy człowiek.
  W pracy jeśli są powody to kierujcie sprawę w stronę dyskryminacji, wtedy ciężar dowodowy jest po stronie pracodawcy a w mobbingu po stronie pracownika. To ważna różnica.

  #121538 Reply
  Zainteresowany
  Gość

  No to jest ciekawy temat się stworzył. Wiele ” prywatnych folwarków ” porobiło się. Pracownik ma nie tylko obowiązki wobec pracodawcy. Ma również prawa które pracodawcy powinni szanować.
  Mobbing w pracy — co za to grozi?

  Kodeks pracy stwierdza, że ofiara mobbingu, u której doszło do rozstroju zdrowia, może domagać się od pracodawcy odszkodowania za doznaną krzywdę — także wtedy, gdy oprawcą był inny współpracownik, a pracodawca nie usiłował przeciwdziałać mobbingowi.
  Również Kodeks karny w art. 218 wskazuje, że złośliwie lub uporczywie naruszanie praw pracownika, wynikające m.in. ze stosunku pracy, jest przestępstwem. Za mobbing grozi oprawcy kara grzywny, kara ograniczenia wolności albo kara pozbawienia wolności do 2 lat.

  #121560 Reply
  Do pracownika
  Gość

  Najlepiej zrobisz jak znajdziesz dobrego prawnika który specjalizuje się w temacie mobbingu itp. Zglosić do Państwowej Inspekcji Pracy. Wzór znajdziesz w internecie.
  Może ona skontrolować miejsce pracy. Jeśli stwierdzi naruszanie praw pracowników, nałoży kary na pracodawcę. Sprawozdanie z kontroli PIP może również posłużyć pracownikowi, jako dowód, w ewentualnym sporze sądowym z pracodawcą, jeśli pracownik się na to zdecyduje.

  Pracownik może również zwrócić się o pomoc do Rzecznika Praw Obywatelskich, czy też do antymobbingowych stowarzyszeń regionalnych,

  #121572 Reply
  Pan ciekawy
  Gość

  art. 18(3c) kodeksu pracy
  § 1. Pracownicy mają prawo do jednakowego wynagrodzenia za jednakową pracę lub za pracę o jednakowej wartości.
  § 2. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1, obejmuje wszystkie składniki wynagrodzenia, bez względu na ich nazwę i charakter, a także inne świadczenia związane z pracą, przyznawane pracownikom w formie pieniężnej lub w innej formie niż pieniężna.
  § 3. Pracami o jednakowej wartości są prace, których wykonywanie wymaga od pracowników porównywalnych kwalifikacji zawodowych, potwierdzonych dokumentami przewidzianymi w odrębnych przepisach lub praktyką i doświadczeniem zawodowym, a także porównywalnej odpowiedzialności i wysiłku.
  art. 78 par. 1 kodeksu pracy
  Wynagrodzenie za pracę powinno być tak ustalone, aby odpowiadało w szczególności rodzajowi wykonywanej pracy i kwalifikacjom wymaganym przy jej wykonywaniu, a także uwzględniało ilość i jakość świadczonej pracy.

  #121575 Reply
  Wojtek
  Gość

  Co na to posłanka stąd jak pracownicy spółek są traktowani znacząco gorzej jak pracownicy kopalni czy elektrowni,? Czy posłanka stąd zna kodeks pracy?

  #121576 Reply
  Kelnerka z wodnika
  Gość

  Pip powinien się wziąść za złośliwego nauczyciela polskiego. To wyjątkowy złośliwy h.j.

  #121609 Reply
  Yaro
  Gość

  Zgodnie z art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy inspektor pracy jest zobowiązany do nieujawniania informacji, że kontrola przeprowadzana jest w następstwie skargi, chyba że zgłaszający skargę wyrazi na to pisemną zgodę – informuje Państwowa Inspekcja Pracy.

  #121695 Reply
  Obrońca
  Gość

  Podstawa prawna:
  Mobbing jest uregulowany w art. 94(3) Kodeksu Pracy.
  Zasady odpowiedzialności odszkodowawczej pracodawcy nie zostały określone w Kodeksie Pracy, a więc na podstawie art. 300 Kodeksu Pracy stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego, dotyczące zasad ogólnych odpowiedzialności kontraktowej, w szczególności w ramach art. 445 Kodeksu Cywilnego oraz art. 444 Kodeksu Cywilnego.

  #121750 Reply
  Szpada
  Gość

  Ten pisowski h.j od języka polskiego to dyskryminator pierwszego sortu. Mówił że dostawał zlecenia od tej stąd.

  #121751 Reply
  Stop zlodziejom
  Gość

  To patologia pisowska aby gnębić ludzi i doić kasę. Beata, Marek, Marcin, Karol, Marzena, Krzysztof, Agnieszka, Marta, Aneta, Paweł, Zbigniew itd.

  #121752 Reply
  Filip
  Gość

  Takich ludzi powinno się zamykać i oddzielać od społeczeństwa. To trutka co psuje całą zbiorowość. Bereza czeka.

  #121767 Reply
  Takr
  Gość

  Dużo do zrobienia jest w spółkach pge, gdzie dyskryminacja płacowa jest ogromna. Np. taka nowo nabyta w elektrowni Marzena, czy nowo nabyty „gornik” w kopalni Mariusz dostają dziesiątki tysięcy na miesiąc, ja nie wiem za co, a w spółkach tyrają za grosze. I co na to największa w powiecie prawa i sprawiedliwa, poseł Pielucha? Jak się to ma do w/w przepisów? Czyli jest prawo i sprawiedliwość czy tylko pic? Pytanie retoryczne, prawda?

Przeglądajasz 15 wpisów - od 1 do 15 (z 29)
Odpowiedz do: Państwowa Inspekcja Pracy. Mobbing, nieówności płacowe.
Twoje informacje