R e k l a m a

Protest w Dylowie Szlacheckim.

Pajęczno Forum Forum mieszkańców powiatu pajęczańskiego Protest w Dylowie Szlacheckim.

Przeglądajasz 15 wpisów - od 16 do 30 (z 52)
 • Autor
  Wpisy
 • #80933 Reply
  Marek
  Gość

  Ludzie droga jest powiatowa, więc nie mieszajcie Mielczarka do tej sprawy!

  #80934 Reply
  Janek
  Gość

  Jasne. Do niczego go nie mieszajcie, dajcie spokój, on ma koncepcję…Tak jak z młodzieżą w Zawiszy… składki, darowizny i prokurator…?

  #80939 Reply
  MieszkwnkaDylowa
  Gość

  Ja nie rozumiem po co to niepotrzebne zamieszanie! 4 wybieramy nowego Sołtysa , który mam nadzieję będzie chciał w końcu coś zrobić i działać. Teraz nagle potrzebny rozgłos w internecie ? Ta dyskusja jest zbędna .

  #80940 Reply
  Mieszkaniecdylowa
  Gość

  Z tego co się orientuje, to burmistrz jest po naszej stronie, ale droga należy do starostwa, bo jest to droga powiatowa. Szansa na budowę drogi była w 17 roku, ale nie kwapil się nikt, żeby o drogę walczyc, także całą zabawę trzeba zacząć od nowa. Potrzeba jest nam przede wszystkim sołtysa, któremu będzie się chciało walczyc i ktory/która będzie miała na tyle zapału, żeby ten cel osiągnąć.

  #80941 Reply
  Mieszkaniecdylowa
  Gość

  A pomysł, żeby na zebraniu rady wejść na środek sali i wyrzucić śmieci w ramach protestu zasługuje na oskara😂 jeżeli tak mamy walczyć, to jak mają traktować nas jak poważnych ludzi?

  #80945 Reply
  Kamil
  Gość

  Jakie narzędzia ma wybrany sołtys, podpowiem, żadne. Nie ma budżetu, nie ma siły sprawczej. Jeśli chce coś zrobić jest skazany na współpracę z burmistrzem i radą. Drogą powiatową powinien zająć się powiat, a nie tylko kasą dla swoich. Trzeba ich przycisnąć aby coś na drogach robili. Chcieli brać władzę to powinni robić.

  #80980 Reply
  pracownik
  Gość

  1) Musicie wybrać , bo inaczej zostaniecie bez sołtysa 🙂

  2) Rozliczcie poprzedniego sołtysa Jej poprzednika !!skoro droga miała być w 17 roku , tzn , że poprzedni sołtys nie dołożył żadnych starań aby powstała ! a z tego co wiem została powołana w wyborach uzupełniających 2017 r ! I tak jak powiedziała na zebraniu , podpisała zgodę na zabranie kawałka ziemi ze wspólnoty wiejskiej jak były pomiary wykonywane przez geodetę , że jest plan budowy drogi , przekazała tez ,że jest pismo od Ministra Infrastruktury , czy to jest mało ?

  3) To za kadencji Pani sołtys , mamy ładnie oświetloną wieś 🙂

  I pamiętajcie o jednym drodzy mieszkańcy : ” Kto pod kim dołki kopie , ten sam w nie wpada „

  #80988 Reply
  TOLA
  Gość

  Skoro „pracownik” taka zorientowana we wszystkim to moze wie też czemu były wybory uzupełniające na sołtysa w 2017 roku?

  Poprosimy również o przedstawienie wszelkich dowodów na opisane tematy na kolejnym zebraniu bo pisać każdy może co chce. Pyta czy to mało hmmm no najwidoczniej tak skoro nic się nie ruszyło.

  A tak na serio, ludzie, to dobrze ze będą wybory. Podziękujmy pani sołtys i miejmy nadzieję na odpowiedniego następcę.

  #80993 Reply
  epaj@wp.pl
  Gość

  Nowe oswietlenie nie jest zasluga pani soltys,tylko dzieki II turze wyborow na burmistrza. Pan Tokarski przed II wyborami zmienil nam oswietlenie( z odzysku lampy ale zawsze cos) a na Wreczycy połozyl kawałek asfaltu, liczac na poparcie mieszkanców.
  Jak sie jest mocno zdeterminowanym to wszystko mozna, mimo ze wczesniej mowiono ze sie nie da.

  #80998 Reply
  Jadzia
  Gość

  Bzdury…

  #81218 Reply
  KOBIETA
  Gość

  Pilne, należy najpierw wystąpić o nazwiska osób w radzie nadzorczej ekoregionu Pajęczno, zobaczycie kto tam zasiada i z jakich patrii, myślę że nie jest to wcale PIS. Zdziwicie się ,członkowie partii są wam dobrze znani. Otworzą się wam oczy… trzeba działać, bo to jest ważne , aby zahamować rozwój składowiska , trzeba wiedzieć komu ufać.

  #81221 Reply
  Sofii
  Gość

  Do Kobieta – Kobieta ma rację, pora wiedzieć kto z naszych krajanów czerpie zyski ze śmietniska

  #81241 Reply
  KOBIETA
  Gość

  sołtysowa dylowa szlacheckiego powinna bezzwłocznie wystąpić z oficjalnym wnioskiem o udostępnienie danych do Gminy, kto zasiada w radzie nadzorczej.

  #81242 Reply
  katarzyna
  Gość

  DLACZEGO KIEROWNIK OD SPRAW SKŁADOWISKA I INWESTYCJI NADAL PEŁNI SWOJĄ FUNKCJĘ W GMINIE ?!
  KPA
  Rozdział 5
  Wyłączenie pracownika oraz organu
  Art. 24. § 1. Pracownik organu administracji publicznej podlega wyłączeniu od
  udziału w postępowaniu w sprawie:
  1) w której jest stroną albo pozostaje z jedną ze stron w takim stosunku prawnym,
  że wynik sprawy może mieć wpływ na jego prawa lub obowiązki;
  2) swego małżonka oraz krewnych i powinowatych do drugiego stopnia;
  3) osoby związanej z nim z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli;
  4) w której był świadkiem lub biegłym albo był lub jest przedstawicielem jednej ze
  stron, albo w której przedstawicielem strony jest jedna z osób wymienionych
  w pkt 2 i 3;
  5) w której brał udział w wydaniu zaskarżonej decyzji;
  6) z powodu której wszczęto przeciw niemu dochodzenie służbowe, postępowanie
  dyscyplinarne lub karne;
  7) w której jedną ze stron jest osoba pozostająca wobec niego w stosunku
  nadrzędności służbowej.
  § 2. Powody wyłączenia pracownika od udziału w postępowaniu trwają także po
  ustaniu małżeństwa (§ 1 pkt 2), przysposobienia, opieki lub kurateli (§ 1 pkt 3).
  § 3. Bezpośredni przełożony pracownika jest obowiązany na jego żądanie lub na
  żądanie strony albo z urzędu wyłączyć go od udziału w postępowaniu, jeżeli zostanie
  uprawdopodobnione istnienie okoliczności niewymienionych w § 1, które mogą
  wywołać wątpliwość co do bezstronności pracownika.
  § 4. Wyłączony pracownik powinien podejmować tylko czynności niecierpiące
  zwłoki ze względu na interes społeczny lub ważny interes stron.
  Art. 25. § 1. Organ administracji publicznej podlega wyłączeniu od załatwienia
  sprawy dotyczącej interesów majątkowych:
  1) jego kierownika lub osób pozostających z tym kierownikiem w stosunkach
  określonych w art. 24 § 1 pkt 2 i 3;
  ©Kancelaria Sejmu s. 10/82
  16.11.2018
  2) osoby zajmującej stanowisko kierownicze w organie bezpośrednio wyższego
  stopnia lub osób pozostających z nim w stosunkach określonych w art. 24 § 1
  pkt 2 i 3.
  § 2. Przepis art. 24 § 4 stosuje się odpowiednio.

  #81243 Reply
  Wyborca
  Gość

  To Pani Bilska do zwolnienia…

Przeglądajasz 15 wpisów - od 16 do 30 (z 52)
Odpowiedz do: Protest w Dylowie Szlacheckim.
Twoje informacje