R e k l a m a
Strona głównaWiadomościPowiatGminny Punkt Konsultacyjno-informacyjny programu Czyste Powietrze

Informujemy, że w Urzędzie Miasta i Gminy w Działoszynie funkcjonuje punkt konsultacyjno – informacyjny programu Czyste Powietrze.

Punkt jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od godzinach pracy urzędu.

Informacje o programie można uzyskać również telefonicznie, dzwoniąc pod numer telefonu: 43 84 37 461.

Program Czyste Powietrze skierowany jest do właścicieli/współwłaścicieli domów jednorodzinnych lub wydzielonych w budynkach lokali mieszkalnych, z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Do zadań punktu konsultacyjno-informacyjnego należy:
– udzielanie informacji o programie osobom zainteresowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie,
– wsparcie w zakresie przygotowania wniosku o dofinansowanie,
– pomoc przy rozliczeniu przyznanego dofinansowania.

Skorzystaj z bezpłatnej pomocy w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie na wymianę nieekologicznego źródła oraz poprawę efektywności energetycznej budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Rozpatrywanie złożonych wniosków i przyznawanie dofinansowań należy do kompetencji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Zgodnie ze statystykami prowadzonymi przez WFOŚiGW w Łodzi, dotyczącymi wdrażania Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” z terenu Miasta i Gminy Działoszyn, od początku trwania Programu do dnia 30.09.2023 roku:

złożono 480 wniosków o dofinansowanie,
• zawarto 409 umów,
• zrealizowano 240 przedsięwzięć,
• wypłacono dotacje na łączną kwotę 3 334 176,73 zł.

Pełna treść treść programu dostępna na stronie internetowej: https://czystepowietrze.gov.pl/czyste-powietrze/

-

0
Podziel się swoją opiniąx