R e k l a m a

Smród w Działoszynie

Przeglądajasz 15 wpisów - od 76 do 90 (z 120)
 • Autor
  Wpisy
 • #114174 Reply
  czerwony pis
  Gość

  PIS to PRL bis, czyli Polska Ludowa. Brawo Pielucha, masz co chciałaś.

  #114197 Reply
  Janko z Śmierdziszewa
  Gość

  Przez weekend znów ten przykry smród i nikt nie reaguje, jedyny odzew to słowa znamy temat, jaki temat …. zróbcie coś z tym, a nie odsuwanie w czasie.

  #114239 Reply
  Grażyna
  Gość

  Od wczoraj 20:00 znów smród ogromy jadąc do Ożegowa śmierdzi do samego centrum, nawet prania nie można wywiesić, a co dopiero o przewietrzeniu mieszkania. Sanepid nic nie robi, ochrona środowiska nic, urzędy nic, policja nic . Może zacznijmy wszyscy swoje szamba wylewać na pola może wtedy ruszą ten problem, po co płacić.

  #114240 Reply
  Balbina
  Gość

  Smród idzie z Posmykowizny, to polityzny smród. Sytuacja w Polsce jest coraz gorsza władza sie zepsuła i śmierdzi coraz bardziej. Pisowski smród jest w całej Polsce. Teraz słyszycie, nie bedzie kasy z Uni a tyle było propagandy. Idzie coraz wieksza drożyzna i brak towarów. PRL bis.

  #114241 Reply
  Grażyna
  Gość

  Przyjedź na ul. Ożegowską przy ostatnich zabudowaniach w stronę Ożegowa, a zobaczysz. Trochę poczekasz to zobaczysz czym wylewają

  #114244 Reply
  Piotr Walusiak
  Gość

  MINISTER
  ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
  Warszawa, 09 sierpnia 2022 r.
  Znak sprawy: DŻW.bhż.058.1.2022
  Pani
  Elżbieta Witek
  Marszałek Sejmu RP
  Dotyczy: zapytania nr 5268 Pana Tomasza Treli Posła na Sejm RP w sprawie ubojni
  w Działoszynie
  Szanowna Pani Marszałek,
  w odpowiedzi na ww. zapytanie Pana Posła Tomasza Treli, uprzejmie informuję, co
  następuje.
  Ad pyt. 1) i 2) Czy do Ministerstwa wpływały już zapytania lub prośby w tej sprawie? Czy
  Ministerstwo zna przedmiotową sprawę?
  Do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi nie wpływały zapytania lub prośby w
  przedmiotowej sprawie. W celu uzyskania pełnego obrazu sprawy Ministerstwo zwróciło
  się o te informacje do Głównego Lekarza Weterynarii, czyli organu centralnego
  odpowiedzialnego za kwestie dotyczące Inspekcji Weterynaryjnej oraz nadzoru tej
  Inspekcji nad podmiotami prowadzącymi rzeźnie, między innymi w zakresie
  odpowiedniego zagospodarowania ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego.
  Z uzyskanych informacji wynika, że w 2020 r. do Głównego Inspektoratu Weterynarii
  dwukrotnie wpływały skargi dotyczące podejrzenia nieprawidłowego zagospodarowania
  2
  ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego (uppz) w miejscowości Działoszyn,
  powiat Pajęczno, woj. łódzkie.
  Pierwsze powiadomienie wpłynęło w styczniu 2020 r. i dotyczyło wylewania odpadów
  poubojowych (krew, sierść, inne elementy tkanek zwierzęcych, kolczyki) na działce nr 289
  w Działoszynie. W związku z powyższym Główny Lekarz Weterynarii za pośrednictwem
  Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Łodzi polecił Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii
  w Wieluniu (PLW) przeprowadzenie kontroli ww. miejsca w kontekście opisanych w
  skargach nieprawidłowości.
  PLW w Wieluniu przeprowadził odpowiednie dochodzenie, podczas którego stwierdził
  niezgodności związane z postępowaniem z odpadami poubojowymi w zakładzie uboju
  zwierząt w Działoszynie oraz wymierzył odpowiedzialnemu podmiotowi karę pieniężną na
  podstawie art. 85a pkt 2 lit a oraz art. 85b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie
  zdrowia zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt w związku z naruszeniem art. 14
  ww. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009. Dodatkowo,
  Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wieluniu złożył w Prokuraturze Rejonowej w Wieluniu
  zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. W dniu 3 kwietnia 2020 r. do PIW
  wpłynęło postanowienie Komendy Powiatowej Policji w Działoszynie o umorzeniu
  dochodzenia. Ponadto PLW w Wieluniu poinformował Wojewódzki Inspektorat Ochrony
  Środowiska w Łodzi Delegatura w Sieradzu oraz Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyn o
  przeprowadzeniu w dniu 28 stycznia 2020 r. czynności kontrolnych na działce rolnej o
  numerze ewidencyjnym 289 mieszczącej się w Działoszynie oraz o stwierdzeniu na ww.
  działce śladów świadczących o wylewaniu na jej powierzchnię płynnych nieczystości –
  ścieków mogących pochodzić z zakładu uboju zwierząt.
  Drugie powiadomienie wpłynęło do Głównego Inspektoratu Weterynarii w czerwcu 2020 r.
  i dotyczyło nieprawidłowego zagospodarowania ubocznych produktów pochodzenia
  zwierzęcego przy ul. Ożegowskiej w Działoszynie, powiat Pajęczno. Skarga dotyczyła
  wywożenia odpadów ściekowych pochodzenia zwierzęcego na działkę o nr 834. W
  związku z powyższym Główny Lekarz Weterynarii za pośrednictwem Wojewódzkiego
  Lekarza Weterynarii w Łodzi polecił Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii
  przeprowadzenie kontroli ww. miejsca w kontekście opisanych nieprawidłowości.
  3
  PLW w Wieluniu przeprowadził na wskazanej działce oględziny, podczas których
  stwierdzono ślady świadczące o wylaniu na jej powierzchnię substancji, której wygląd i
  zapach mógł wskazywać, że jest to najprawdopodobniej osad pochodzący z oczyszczalni
  ścieków. Podczas oględzin na wskazanej działce rolnej nie stwierdzono ubocznych
  produktów pochodzenia zwierzęcego. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wieluniu przekazał
  powyższe informację oraz dokumentację fotograficzną do Wojewódzkiego Inspektoratu
  Ochrony Środowiska w Łodzi Delegatura w Sieradzu do wykorzystania służbowego w
  ramach posiadanych kompetencji.
  Ad pyt. 3) Czy Ministerstwo może zająć się tym tematem i zlecić przeprowadzenie
  kontroli na terenie ubojni?
  Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zleciło przeprowadzenie przez organy Inspekcji
  Weterynaryjnej kontroli w opisywanej rzeźni w zakresie postępowania w tym zakładzie z
  ubocznymi produktami pochodzenia zwierzęcego, w związku ze wskazanym w zapytaniu
  niewłaściwym postępowaniem z „surowymi ściekami”, krwią i szczątkami zwierząt.
  W dniach 28 lipca – 1 sierpnia 2022 r. Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Łodzi
  przeprowadził kontrolę Powiatowego Lekarza Weterynarii w Wieluniu w zakresie nadzoru
  nad rzeźnią. Analizie poddano m.in. protokoły z kontroli podmiotu przeprowadzonych w
  zakresie zagospodarowania ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego za rok 2021.
  Podczas kontroli stwierdzono, że dokumentacja zakładowa dotycząca ubocznych
  produktów pochodzenia zwierzęcego prowadzona jest w sposób prawidłowy, zakład
  posiada odpowiednie procedury postępowania z ubocznymi produktami pochodzenia
  zwierzęcego (w tym z materiałem szczególnego ryzyka – SRM) oraz prowadzi wymagane
  prawem rejestry. Przeprowadzono szczegółowy bilans pozyskanych i oddanych do
  uprawnionych podmiotów ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego i nie
  stwierdzono nieprawidłowości w tym zakresie. Zgodnie z pisemnym oświadczeniem
  właściciela zakładu, obornik z magazynów żywca jest wywożony po każdym uboju
  zwierząt na pryzmę i wykorzystywany jako nawóz naturalny na własnych polach.
  Gnojowica powstająca w magazynie żywca gromadzona jest w zbiornikach i również
  wykorzystywana jest rolniczo. Ponadto, dokonano oględzin działki nr 289 w Działoszynie,
  a także okolicznych pól. Nie stwierdzono żadnych śladów ścieków z krwią ani szczątków
  zwierząt.
  4
  Podsumowując, uprzejmie informuję, że organy Inspekcji Weterynaryjnej odpowiednio
  reagowały na zgłaszane nieprawidłowości i podejmowały działania kontrolne, zwieńczone
  działaniami mającymi na celu usunięcie wykrytych niezgodności, w tym nałożeniem kar
  pieniężnych o charakterze administracyjnym. Powyższe działania zmierzały do
  spowodowania usunięcia uchybień w nadzorowanym zakładzie. Z uwagi na fakt, że
  przedmiotowy zakład nadal pozostaje pod nadzorem Inspekcji Weterynaryjnej, Inspekcja
  ta na bieżąco podejmować będzie działania zmierzające do zapobiegania i usuwania
  potencjalnych uchybień w kwestiach pozostających w zakresie jej kompetencji.
  Z poważaniem
  z up. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
  Anna Gembicka
  sekretarz stanu
  /podpisano elektronicznie/

  #114245 Reply
  Smrodliszyn
  Gość

  Kochani Państwo skoro tyle zrobiliście to dlaczego Działoszyn śmierdzi smrodami z ubojni(stan na chwile obecna), czy to oznacza, że czują się bezkarni. Ja rozumiem wszystko, ale nie to, że dzieci pytają się mnie dlaczego w wakacje nie można wyjść przed blok, tlumacze spokojnie ze poprostu jakiś tępy idiota jest za glupi by zrozumieć, ze to co robi jest złe.

  #114249 Reply
  obserwator
  Gość

  Ta władza lubi smród to są ich klimaty ,większość ze wsi wychowana przy oborniku,więc
  im to absolutnie nie przeszkadza.Tylko jak zachowują się ci radni z Działoszyna,choć to
  też wieś.To jest tragedia ,jak ostatnio masowo ludzie chorują na infekcje gardła skoro
  oddychają takim smrodem.Jak wam nie wstyd ci radni bezradni i ten niby burmistrz.

  #114251 Reply
  Realista
  Gość

  To kraj bezprawia i niesprawiedliwości. Pełno urzędników, instytucji i niewiele z tego wynika. Sama sprawa karna Beaty wleczona 9 lat też tego dowodzi. Polska to bananowe państwo. Kraj dla oszustów, zdrajcow i złodziei.

  #114254 Reply
  Realist
  Gość

  Co Ty na to Becia, masz honor aby odpowiedzieć?

  #114257 Reply
  Smrodliszyn
  Gość

  Jak je..ło tak nadal je.ie. Sprawdźcie wszystkie działki , na których są pola tych smrodów z bankowej. Albo niech przeniosą firmę do Bobrownik

  #114258 Reply
  Jacek
  Gość

  Dziś od samego rana jadą z koksem, smród na osiedlu niemiłosierny. Te kontrole w ubojni i ich terenach powinny być przynajmniej codziennie.

  #114259 Reply
  Tworek
  Gość

  Władze Dzialoszyna tego nie czują?

  #114260 Reply
  Pisia
  Gość

  A co na to posłanka Stąd? Jej obowiązkiem jest się ta sprawa zająć, chyba że lubi te zapachy i tych przedsiębiorców?

  #114261 Reply
  Tworek
  Gość

  Nie gadaj glupot. Władze Dzialoszyna są od tego, za to biorą nasze pieniądze. Skoro nie potrafią rozwiązać problemu, to niech zrezygnują.

Przeglądajasz 15 wpisów - od 76 do 90 (z 120)
Odpowiedz do: Smród w Działoszynie
Twoje informacje