R e k l a m a
Strona głównaPorady ekspertaCzy warto inwestować w fundusze ETF?

Czy warto inwestować w fundusze ETF?

W ciągu ostatniej dekady fundusze ETF (Exchange-traded funds) zyskały na popularności jako instrument inwestycyjny. Zalety i wady funduszy ETF przemawiają do szerokiego spektrum typów inwestorów i poziomów akceptowalności ryzyka co czyni je doskonałą pośrednią formą inwestowania. Nie wiążą się one z tak dużym ryzykiem jak pojedyncze papiery wartościowe, ale nadal nie są tak szerokie jak fundusze indeksowe.

ETF jest rodzajem funduszu, który śledzi inne inwestycje. Fundusze te mogą śledzić wszystko, od szerokiego indeksu, takiego jak S&P 500, do zbioru akcji w określonym sektorze. Do towarów i nie tylko. Choć może się to wydawać podobne do inwestycji w instrumenty pochodne, różni się tym, że ETF-y są przedmiotem obrotu na giełdach papierów wartościowych. Inwestorzy mogą kupować i sprzedawać akcje za pomocą tickera.

Zazwyczaj ETF-y mają temat przewodni – coś, co wyznacza ich kierunek inwestycyjny. Na przykład.

  • iShares Dow Jones U. S. ETF (NYSE: IYY) śledzi indeks Dow Jones Industrial Average (
  • https://www.ishares.com/us/products/239513/ishares-dow-jones-us-etf
  • ).
  • ROBO Global Robotics & Automation ETF (NYSE: ROBO) śledzi wyłącznie spółki zajmujące się robotyką.
  • Schwab Emerging Markets Equity ETF (NYSE: SCHE) koncentruje się na rynkach wschodzących.

Fundusze ETF mają nieograniczoną liczbę udziałów, a inwestorzy mogą je kupować lub sprzedawać w dowolnym momencie – odwiedź witrynę firmy aby sprawdzić listę dostępnych funduszy, w które można inwestować.

Zalety ETF-ów

Inwestorzy zazwyczaj wybierają ETF-y ze względu na ich spójność i niższe koszty zawierania transakcji niż ma to miejsce w przypadku polskich funduszy inwestycyjnych.

W skali zmienności i ryzyka są one na równi z funduszami inwestycyjnymi – są mniej zmienne. Niż pojedyncze papiery wartościowe. Ale bardziej skłonny do działania. niż szerokie fundusze indeksowe. Oto kilka konkretnych powodów, dla których inwestorzy wybierają ETF-y.

  1. Płynność: ETF-y kupowane i sprzedawane poprzez giełdy pozwalają inwestorom na kupowanie i sprzedawanie według własnego uznania. Oznacza to, że nie jesteś przywiązany do inwestycji na dłużej niż tego rzeczywiście chcesz.
  2. Stabilność: Ponieważ ETFy śledzą szersze aktywa, są one naturalnie zabezpieczone przed zmiennością. Fundusze ETF nie podlegają tak dużym wahaniom jak pojedyncze papiery wartościowe ze względu na łączną cenę ich aktywów.
  3. Dostępność: Możesz kupić ETF poprzez jego symbol ticker (symbol) na giełdzie, co oznacza, że są one dostępne dla każdego. Ponadto, większość ETF-ów ma niższy koszt wejścia niż fundusze zarządzane.

Ich celem jest zabezpieczenie ryzyka. ETF-y znalazły swoją niszę wśród inwestorów. Którzy chcą się skupić na konkretnym rynku. Bez konieczności badania wielu różnych firm. O wiele łatwiej jest znaleźć ETF, który koncentruje się na danym sektorze gospodarki aby zabezpieczyć ryzyko w danym segmencie rynku. Dzięki niskim opłatom i umiarkowanej stabilności, ETF-y są również świetnym rozwiązaniem dla inwestorów unikających ryzyka.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R e k l a m a