R e k l a m a
Strona głównaPorady ekspertaKto (i w jaki sposób) może uzyskać biały certyfikat? Co on...

Kto (i w jaki sposób) może uzyskać biały certyfikat? Co on daje?

Białe certyfikaty to świadectwa efektywności energetycznej, wydawane za oszczędność energii w wyniku modernizacji obiektów. Wniosek o biały certyfikat składa się w Urzędzie Regulacji Energetyki. W praktyce stanowią one formę dofinansowania, możliwą do uzyskania dzięki realizacji projektów proefektywnościowych. Jest to źródło wsparcia, które warto wziąć pod uwagę, planując inwestycję ograniczającą zużycie energii, niezależnie od tego, czy jest się osobą prywatną, czy jednostką sektora publicznego. Zapis o białych certyfikatach znajduje się w Ustawie o efektywności energetycznej i jest dla niego podstawą prawną.

Kto może uzyskać biały certyfikat?

Świadectwo efektywności energetycznej może zostać wydane każdemu, kto planuje inwestycję sprzyjającą podwyższeniu efektywności energetycznej. Aby uzyskać biały certyfikat, planowana inwestycja musi mieć na celu zwiększenie efektywności energetycznej o co najmniej 10 toe (ton oleju ekwiwalentnego) w ciągu roku. Ta „nowa” jednostka energetyczna stanowi jedną tonę ropy naftowej o wartości opałowej 41 868 kJ/kg. Jeśli audyt wykaże, że na skutek modernizacji zostanie zaoszczędzone mniej energii – wtedy nie można ubiegać się o wydanie białego certyfikatu, a tym samym dofinansowanie. Przykładowe inwestycje kwalifikujące się do uzyskania świadectwa efektywności energetycznej to:

  • wymiana starych izolacji przemysłowych;
  • wymiana oświetlenia na energooszczędne;
  • przebudowa lub generalny remont budynku;
  • usprawnienie procesów technologicznych i przemysłowych;
  • stosowanie odnawialnych źródeł energii;
  • modernizacja systemów chłodzenia i sieci ciepłowniczych.

Biały certyfikat może uzyskać każda inwestycja, która spełnia warunki zawarte w Obwieszczeniu Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. Są to prawie wszystkie modernizacje przynoszące efekty w postaci zaoszczędzonej energii.

Audyt efektywności energetycznej

Działaniem niezbędnym do uzyskania białego certyfikatu jest przeprowadzenie audytu efektywności energetycznej. W jego wyniku inwestor otrzymuje analizę zużycia energii, obecny stan techniczny obiektu, urządzeń technicznych lub instalacji, wskazanie przedsięwzięć służących podwyższeniu efektywności energetycznej, ocenę ich opłacalności ekonomicznej i możliwą do uzyskania oszczędność energii. Jest to podstawowy załącznik do wniosku o wydanie białego certyfikatu, składany w Urzędzie Regulacji Energetyki.

Po spełnieniu wszystkich warunków przez inwestora i planowaną inwestycję, należy złożyć wniosek do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki o wydanie świadectwa efektywności energetycznej dla danego przedsięwzięcia. Biały certyfikat zostanie wysłany w ciągu 45 dni.

Ograniczenia Białych Certyfikatów

Świadectwa efektywności energetycznej to dodatkowe środki pieniężne na realizację modernizacji. Są jednak pewne ograniczenia, w wyniku których nie można się starać o ich wydanie. To sytuacje, gdy inwestor skorzystał z premii termomodernizacyjnej lub gdy przyznanie pomocy spowoduje przekroczenie dopuszczalnej pomocy publicznej dla danej inwestycji.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R e k l a m a