R e k l a m a
Strona głównaWiadomościPajęcznoŚlubowanie burmistrza i radnych nowej Rady Miejskiej w Pajęcznie

Ślubowanie burmistrza i radnych nowej Rady Miejskiej w Pajęcznie [WIDEO]

We wtorek 7 maja odbyła się uroczysta sesja Rady Miejskiej w Pajęcznie, podczas której nastąpiło ślubowanie nowo wybranego burmistrza oraz radnych.

Podczas uroczystej inauguracyjnej sesji Rady Miejskiej w Pajęcznie, kolejno ślubowanie złożyli wszyscy radni nowej Rady Miejskiej. Następnie, odbył się wybór Prezydium Rady. Na stanowisko przewodniczącego Rady Miejskiej wybrany został Piotr Dębowski, a jego zastępcami zostali Jerzy Gołębiowski, Jolanta Bilska.

W kolejnym punkcie obrad ślubowanie złożył burmistrz Dariusz Tokarski, który zobowiązał się do rzetelnego wykonywania swoich obowiązków, kierowania się dobrem miasta i jego mieszkańców.

Uroczysta sesja Rady Miejskiej w Pajęcznie była ważnym wydarzeniem, które zainaugurowało nową kadencję samorządu. Mieszkańcy miasta z niecierpliwością oczekują efektów pracy nowych władz samorządowych.

Pełny skład Rady:

Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr Dębowski.

Zastępcy Przewodniczącego Rady Miejskiej

Jerzy Gołębiowski,

Jolanta Bilska.

Członkowie Rady Miejskiej

Agnieszka Stachurska,

Albina Ciesielska,

Bożena  Szczerkowska,

Ewelina Sołtysiak,

Joanna Beśka,

Karol Wrona,

Katarzyna Jurczyńska,

Marcin Krzak,

Marek Wierzbicki,

Piotr Nowak,

Wojciech Beśka,

Zbigniew Cybulski.

R e k l a m a