Poznaj program

0

Komitet Wyborczy Wyborców Rafała Draba

Program wyborczy na lata 2018 – 2023

1. W zakresie infrastruktury drogowej i poprawy bezpieczeństwa

– kontynuacja budowy dróg gminnych i chodników, szczególnie tam, gdzie tworzone są nowe tereny pod zabudowę mieszkaniową, usługową i przemysłową;

– budowa ścieżek pieszo-rowerowych Działoszyn-Szczyty, Działoszyn-Trębaczew
(w trakcie realizacji), Raciszyn-Kolonia Lisowice-Draby, Działoszyn-Bobrowniki, Działoszyn-Cementownia (Trelinka), przy ulicy Kolejowej w Trębaczewie;

– przebudowa drogi powiatowej przy ulicy Ożegowskiej w Działoszynie wraz
z chodnikami;

– podjęcie działań związanych z budową obwodnicy Działoszyna;

– zmodernizowanie oświetlenia ulicznego na nowoczesne i energooszczędne oprawy LED-owe

      – dalsza budowa parkingów na osiedlu mieszkaniowym „Nad Wartą”;

– budowa parkingu dla samochodów ciężarowych;

– poprawa jakości dróg dojazdowych do pól;

– modernizacja mostów w miejscowościach Lisowice, Bobrowniki i Trębaczew. 

2. W zakresie ochrony środowiska 

kontynuacja programów mających na celu wymianę kotłów centralnego ogrzewania oraz pozyskiwania odnawialnych źródeł energii poprzez montaż instalacji solarnych, ogniw fotowoltaicznych w budynkach mieszkalnych;

pomoc mieszkańcom Miasta i Gminy w zakresie opracowywania i składania wniosków na dotację w ramach Programu Rządowego Czyste Powietrze polegającego m.in. na termoizolacji i dociepleniu budynków mieszkalnych;

– pozyskanie środków z NFOŚ i GW na poszukiwanie źródeł geotermalnych.

3. W zakresie usług medycznych

– szerszy dostęp do opieki medycznej poprzez otwarcie filii SP ZOZ w Pajęcznie
w Ośrodku Zdrowia w Działoszynie;

– większy dostęp do lekarzy specjalistów i badań laboratoryjnych;  

– wykonywanie zastrzyków w dni wolne od pracy;

– pozyskanie dodatkowych środków na zakup nowoczesnego sprzętu i aparatury służącej do rehabilitacji;

– wspieranie działań organizacji pozarządowych promujących zdrowy styl życia;

– prowadzenie  programów zdrowotnych takich jak:  wczesne wykrywanie nowotworów, chorób układu krążenia i cukrzycy.

4. W zakresie gospodarki wodno – ściekowej 

kontynuacja modernizacji oczyszczalni ścieków w Działoszynie;

kontynuacja programu na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków
w miejscowościach gdzie z przyczyn ekonomicznych brak jest możliwości wykonania kanalizacji sanitarnej;

przebudowa kanalizacji tłocznej Szczyty – Działoszyn mająca na celu eliminację nieprzyjemnych zapachów w części zachodniej Działoszyna;

wykonanie dokumentacji i budowa kanalizacji deszczowej w Działoszynie na ulicach: Piłsudskiego, Targowej, Częstochowskiej i Podłęcznej oraz w Trębaczewie na ulicy Wyzwolenia;

budowa odwodnienia ulicy Kościelnej w Działoszynie (w trakcie realizacji, po przetargu).

5. W zakresie turystyki sportu i rekreacji 

– realizacja projektu turystycznego, na który zostało już przyznane dofinansowanie. Projekt obejmuje trzy etapy: zagospodarowanie turystyczne „Obszar przy lesie” (Stadion Miejski), „Obszar na wyspie”, „Obszar nad rzeką”;

– modernizacja stadionu zgodnie z ustaleniami wypracowanymi wspólnie z klubem sportowym, wpisanie modernizacji stadionu na listę obiektów sportowych województwa łódzkiego oraz pozyskanie środków zewnętrznych na ten cel;

– budowa niskobudżetowego  i energooszczędnego basenu krytego w Działoszynie;

  docelowo po wykonaniu w/w inwestycji stworzenie prężnie działającego Miejsko -Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji;

– kontynuacja budowy zewnętrznych siłowni na terenie gminy;

– ukończenie budowy boisk wielofunkcyjnych przy Zespole Szkół w Trębaczewie oraz Zespole Szkolno-Przedszkolnym Szkole Podstawowej Nr 2;

– międzynarodowe partnerstwo ze Słowenią w zakresie turystyki, wymiany młodzieży i współpracy gospodarczej przedsiębiorców oraz szukanie partnerów w innych krajach Unii Europejskiej;

– wspieranie działalności stowarzyszeń, organizacji, zespołów, klubów działających na terenie naszej gminy;

– promowanie naszej gminy w powiecie i województwie oraz współpraca z organizacjami rządowymi i pozarządowymi.

6. W zakresie obiektów użyteczności publicznej

       – zwiększanie bazy żłobkowej w miarę potrzeb;

       – utworzenie Domu Seniora z opieką medyczną;

       – modernizacja sali widowiskowej w Miejsko – Gminnym Domu Kultury;

       – termomodernizacja i modernizacja budynków OSP na terenie Miasta i Gminy;

  – ukończenie budowy  świetlic wiejskich w miejscowości Raciszyn i Stacja;

       – budowa budynku użyteczności publicznej w Kolonii Lisowice;

  – modernizacja targowiska miejskiego wraz z budową parkingów;

       – unowocześnianie i doposażanie szkół i przedszkoli na terenie naszej gminy.

     7. Pozyskiwanie środków unijnych w ramach realizacji projektów inwestycyjnych
w naszej gminie.

     8. Zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego zgodnie z potrzebami mieszkańców gminy.

     9. Utworzenie Budżetu Obywatelskiego dla miasta, natomiast w pozostałych miejscowościach, utrzymanie funduszu sołeckiego, dającego możliwość mieszkańcom przeznaczenia pewnej kwoty na wskazane przez nich inwestycje.

   10. Pomoc w realizacji założeń programów rządowych, m.in. Mieszkanie Plus, Dostępność Plus, Czyste powietrze.

       

Materiał sfinansowany przez KWW Rafała Draba