R e k l a m a
Strona głównaPorady ekspertaProgram Stypendialny Horyzonty: Inwestycja w Edukację Młodych Talentów

Program Stypendialny Horyzonty: Inwestycja w Edukację Młodych Talentów

W obecnych czasach, gdy rozwój osobisty i zawodowy jest kluczowy dla osiągnięcia sukcesu, edukacja staje się fundamentem,  na którym buduje się przyszłość. W Polsce istnieją jednak miejsca,  gdzie młodzi ludzie z aspiracjami stają przed trudnościami finansowymi, które utrudniają im dostęp do jakościowej edukacji. Wychodząc naprzeciw tym wyzwaniom, Program Stypendialny Horyzonty kieruje swoje działania do ósmoklasistów z mniejszych miejscowości, oferując im wsparcie finansowe w realizacji marzeń o nauce w prestiżowym liceum lub technikum w dużym mieście.

Cel programu:

Program Stypendialny Horyzonty ma na celu nie tylko wspierać młodych ludzi finansowo, ale także otwierać przed nimi nowe możliwości edukacyjne.

Zapraszając uczniów z małych miejscowości, organizatorzy programu chcą zniwelować różnice w dostępie do lepszych szkół średnich między mieszkańcami dużych miast a tymi pochodzącymi        z obszarów wiejskich i małych miejscowości. W ten sposób inwestują w rozwój potencjału intelektualnego i talentów młodego pokolenia, które może przyczynić się do postępu społecznego i gospodarczego kraju.

Długofalowe wsparcie:

Jednym z kluczowych elementów Programu Stypendialnego Horyzonty jest długofalowe wsparcie udzielane beneficjentom na cały okres nauki w szkole średniej. To nie tylko jednorazowa pomoc  finansowa, ale także tutoring, warsztaty rozwojowe i nauka w szkole językowej i egzaminy na certyfikaty. Dzięki temu programowi, uczniowie nie tylko dostają szansę na lepszą edukację, ale również zdobywają narzędzia niezbędne do rozwijania swojego potencjału i kształtowania swojej kariery.

Wpływ na społeczność lokalną

Program Stypendialny Horyzonty nie tylko skupia się na rozwoju indywidualnym uczestników, ale również ma pozytywny wpływ na społeczność lokalną. Poprzez inwestowanie w edukację młodych talentów, program staje się czynnikiem zmiany, inspirując innych do       rozwijania swoich pasji i dążenia do ambitnych celów. Działa także jako narzędzie do niwelowania nierówności edukacyjnych i budowania społeczeństwa opartego na równych szansach dla wszystkich. Inicjatywa ta nie tylko zmienia życie pojedynczych uczniów, ale również buduje silniejszą, bardziej kompetentną i zrównoważoną społeczność.

Kryteria

Wsparcie realizowane przez Fundację EFC i Fundację FRS, stawia sobie za cel umożliwienie młodym talentom z mniejszych miejscowości realizację marzeń o edukacji w renomowanych szkołach średnich w  dużych miastach. Aby spełnić te ambitne cele, program ustala kryteria formalne, które kandydaci muszą spełnić, by ubiegać się o wsparcie stypendialne.

  1. Kryterium Dochodowe:

Aby zakwalifikować się do Programu Horyzonty, rodzina kandydata                

nie może osiągać średniego miesięcznego dochodu przekraczającego 1900 zł netto na jedną osobę. To kryterium ma na celu identyfikację rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, dla których wsparcie stypendialne jest szczególnie istotne. W ten sposób program skupia się na tych, którzy naprawdę potrzebują wsparcia finansowego.

  1. Absolwenci Szkoły Podstawowej:

Kandydaci starający się o stypendium muszą kończyć bieżący rok  szkolny w szkole podstawowej. To kryterium ogranicza zakres programu do młodzieży, która przedstawia się jako obiecujący potencjał edukacyjny, gotowy do podjęcia wyzwania nauki na poziomie szkoły średniej.

  1. Miejscowość Zamieszkania:

Aby spełnić warunki programu, kandydat musi pochodzić z miejscowości, gdzie liczba mieszkańców nie przekracza 30 000. To kryterium ma na celu uwzględnienie specyfiki mniejszych społeczności, gdzie dostęp do wysoko ocenianych szkół średnich

może być ograniczony. Daje to szansę młodzieży z mniejszych miejscowości na zdobycie lepszej edukacji.

  1. Wybór Szkół Partnerskich:

Program Horyzonty współpracuje z określonymi szkołami średnimi, które są partnerami Fundacji EFC. Kandydaci zobowiązani są planować naukę w jednej z tych szkół, co zapewnia, że stypendium będzie efektywnie wspierać edukację w renomowanych placówkach o uznanej jakości nauczania.

  1. Termin Składania Wniosków:

Aby wziąć udział w Programie Stypendialnym Horyzonty, kandydaci   

muszą wypełnić formularz zgłoszeniowy do 31 marca br. Termin ten jest kluczowy, aby umożliwić fundacji prawidłowe przetworzenie wniosków i skuteczne przygotowanie się do wsparcia wybranych uczniów na kolejny etap ich edukacyjnej podróży.

Wszystkie te kryteria formalne łączą się w spójny sposób, tworząc program, który nie tylko dostarcza wsparcia finansowego, ale także skoncentrowany jest na zrównoważonym, równym dostępie do edukacji dla młodych ludzi z mniejszych miejscowości. Program Stypendialny Horyzonty staje się mostem, łączącym talenty z możliwościami, kształtując przyszłość edukacyjną i zawodową obiecującej młodzieży.

R e k l a m a