R e k l a m a
Strona głównaWiadomościStowarzyszenie „WARTA” zarejstrowane

Stowarzyszenie „WARTA” zarejstrowane

Dziękuję wszystkim działkowcom, którzy uwierzyli w moją walkę z PZD. Dziękuję za zaufanie biorącym udział w dniu 16. 06.2014 r. na zebraniu secesyjnym. Waszą postawę, docenił Sąd Gospodarczy w Łodzi w dniu 08.12.2014 r. wpisując do rejestru Stowarzyszenie Ogrodowe „WARTA” w Pajęcznie ul. Wieluńska 116 Numer podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym 0000534156, Numer Indentyfikacyjny REGON 360246506 Identyfikator podatnika NIP 5080091644. Mimo bełkotu ze strony niektórych osób pod moim adresem, było warto doczekać dnia w którym niezawisły Sąd podjął słuszną decyzję 

Co nam to daje:

1.Samorządność i samodzielność Stowarzyszenia lokalnego:

Podjęcie przez działkowców uchwały o powołaniu własnego Stowarzyszenia, to stowarzyszenie samodzielnie prowadzić będzie Ogród. Członkowie Stowarzyszenia stanowić będą o aktach prawnych obowiązujących N a s – działkowców, decydować będzie o zakresach inwestycyjno – remontowych jak i podziale środków finansowych. Stowarzyszenie takie będzie samodzielne, nie będzie uzależnione od aktów prawnych PZD.

2. Majątek

Nowa ustawa nie określa sposobu ani terminu nadania na własność działkowcom użytkowanych przez nich działek. Stanowi jedynie, że: Zasady, warunki i tryb ustanawiania na rzecz działkowca tytułu prawnego do działki, innego niż uregulowany w niniejszej ustawie, określi odrębna ustawa. Obecnie każdy działkowiec będzie posiadał tytuł prawny do działki w formie umowy dzierżawy działkowej (poprzednio była to decyzja przydziałowa Zarządu). Zapis ustawowy o tzw. innym tytule prawnym jest tak bardzo ogólny, że istnieć może kilka sposobów jego realizacji. Warto zauważyć, że ustawodawca zamieścił zapis, gdzie z jego brzmienia literalnego wynika, że działkowiec będzie miał prawo do działki. Oznacza to, że nadanie oczekiwanego przez działkowców prawa własności będzie dotyczyć tylko jego działki na którą będzie miał umowę dzierżawy działkowej. Należy jednak pamiętać, że obok uprawnionych przez działkowców działek są otaczające je alejki, plac zabaw, dom działkowca oraz cała infrastruktura. Stanowi to pokaźny majątek, którego, to właśnie stowarzyszenie będzie dysponentem tego majątku. Wszyscy pamiętamy, że najbardziej znaczący wkład w powstaniu ogrodów działkowych mieli działkowcy i nie ma wątpliwości, że majątek ten powinien pozostać we własności Stowarzyszenia. Można zastanawiać się, czy działkowiec otrzyma działkę na własność poprzez uwłaszczanie, o którym się mówi. Nie jest to takie oczywiste. Należy pamiętać, że umowy dzierżawy działkowej zostaną zastąpione prawem użytkowania, które następnie ( odpłatnie lub nieodpłatnie) przekształcić będzie można wprawo własności. O tym jak będzie, dowiemy się gdy zostanie podjęta zapowiedziana ustawa.

3. Składki i opłaty w całości zagospodaruje nasz Ogród.

Zawiązane lokalne Stowarzyszenie, posiadające osobowość prawną ( rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym) będzie zarówno dysponentem majątku który przejmie od PZD, jak również będzie dysponentem całości środków finansowych uiszczanych na rzecz Ogrodu przez działkowców. Nie będzie już obowiązku odprowadzania 35% składek na rzecz Okręgu i PZD. Środki te zostaną do dyspozycji Ogrodu.

4. Łatwiejszy dostęp do środków zewnętrznych.

Wszyscy mamy większe lub mniejsze problem z „kasą”. W określonych przypadkach ratunkiem są środki zewnętrzne. W ustawie dano możliwość Stowarzyszeniom ubiegania się do gmin o dotację na określone zadania. W tym miejscu zastanowić należy się dla kogo gminy będą bardziej przychylne w przyznaniu potencjalnych dotacji, Stowarzyszeniu lokalnemu czy stowarzyszeniu PZD. Ja nie mam wątpliwości, że na dotacje bardziej a może wyłącznie liczyć będą mogły Stowarzyszenia lokalne, którym łatwiej będzie ubiegać się o środki unijne. Oczywiście wszystko uzależnione jest od wymogów określonych Programów. Nie ma jednak wątpliwości, że dysponujące majątkiem Ogrodu Stowarzyszenie lokalne będzie miało łatwiejszy dostęp do środków unijnych, szczególnie jeżeli środki te będą w dyspozycji lokalnych Grup Działania. 

5. Ochrona interesów.

Wejście w życie nowej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych nie zażegnało niebezpieczeństwa likwidacji ogrodów działkowych. Ograniczona prawnie ochrona dotyczyć może tych ogrodów, które tworzono niezgodnie z obowiązującym prawem, jak i te które nie są ujęte w dokumentach planistycznych gmin. W przypadku naszego ogrodu działkowego wszystko w tym zakresie jest w porządku – likwidacja nie zagraża. Tym samym potrzeba ochrony prawnej nie występuje. Ponadto ustawodawca przewidział możliwość tworzenia Związków Stowarzyszeń, które są wynikiem samodzielnych decyzji poszczególnych Stowarzyszeń lokalnych. Z analizy zapisów nowej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych wynika, że powołanie Stowarzyszenia lokalnego jest bezspornie najkorzystniejszym z ustawy rozwiązaniem

Piotr Walusiak

R e k l a m a

11 KOMENTARZE

Subscribe
Powiadamiaj o
guest

11 komentarzy
najstarsze
najnowsze najpopularniejsze
Inline Feedbacks
View all comments
działkowiec
działkowiec
9 lat temu

Pajęczańscy Działkowcy uwierzyli, że można było sfinalizować rejestrację Stowarzyszenia Ogrodowego WARTA w Pajęcznie. Wielki szacunek dla Pana Piotra Walusiaka, który udowodnił działkowcom, którzy nie wierzyli w sukces, udowodnił Okręgowemu Rządowi Łódzkiemu, że potrafi wygrać z prawnikami PZD, którzy dzielnie walczyli w sądzie o pozostanie ROD w strukturach PZD.

Z wyrazami szacunku
Działkowiec

anonim
anonim
9 lat temu

Gratulacje Panie Piotrze!

obserwator
obserwator
9 lat temu

Co by nie mówić fakt jest jeden. Facetowi udało się sprawę doprowadzić do końca i to w dobrym słowa znaczeniu. Pątrzc na całe te zawirowania wokół „ogrodów działkowych” widać że nie zabrakło mu konsekwencji i determinacji.
Nie znam go osobiście, wiem tylko kto to jest jednak powiem że już pierwszym odczuciem sprawia wrażenie „konkretnego”. Fajnie że są tu tacy ludzie nie tylko zapatrzenie na kasę. Gratulacje Panie Piotrze.

anonimowa
anonimowa
9 lat temu

Wdziałam jego nazwisko w tych wyborach. Szkoda ze nie przeszedł, bo widać po tym że chce mu się walczyć i starać o sprawę.
Słyszałam dużo głosów o tej sprawie, że się nie uda. A tu proszę bardzo.
Gratulacje i dziękujemy Panie Piotrze.
A wszystkim negatywnym marudom prztyczek w nos. Da się ? Da się !

rodowita 'Kafka"
rodowita 'Kafka"
9 lat temu

Dziękujemy Panu w imieniu wszystkich działkowiczów.
Właściwy człowiek na właściwym miejscu.

ogrodnik
ogrodnik
9 lat temu

Wreszcie znalazł się odpowiednia osoba która zrobi coś dla nas wszystkich.
Serdecznie gratuluje Panie Piotrze.

xxx
xxx
9 lat temu

Nareszcie człowiek który potrafi. Gratulacje Panie Piotrze, dziękujemy w imieniu wszystkich działkowiczów.

m...
m...
9 lat temu

Odpowiedni człowiek w odpowiednim miejscu, pełen szcun!!!, byle tak dalej, trzymam kciuki.

Wierny czytelnik
Wierny czytelnik
9 lat temu

Dziękuję Wam za ciepłe słowa pod moim adresem!
Spokojnych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia, wielu głębokich i radosnych przeżyć, wewnętrznego spokoju, wytrwałości i radości w każdym dniu nadchodzącego Roku 2015 życzy Piotr Walusiak.
PS. Ciekawy jestem jakie będą wpisy po Walnym Zebraniu, które odbędzie się w dniu 21 grudnia, na którym członkowie dowiedzą się, że będą płacili składkę pomniejszoną o 28 zł. To jest o kwotę którą każdy z działkowców płacił na utrzymanie struktur okręgowych i krajowych.

Wierny czytelnik
Wierny czytelnik
9 lat temu

Zadzwonił do mnie działkowiec zwracając uwagę na termin zebrania. Przepraszam zebranie odbędzie się w dniu 29 grudnia 2014 r. o godz. 15.00 w świetlicy Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej. Jeszcze raz przepraszam
Piotr Walusiak

Południowa Polska
Południowa Polska
9 lat temu

Serdeczne gratulacje.