R e k l a m a

Wybory ławników

W związku z upływem w dniu 31 grudnia 2015 roku czteroletniej kadencji ławników orzekających w sprawach rozpoznawanych w Sądzie Rejonowym w Wieluniu i Sądzie Okręgowym w Sieradzu, Prezes Sądu Okręgowego w Sieradzu zwrócił się do Rady Miejskiej w Pajęcznie z prośbą o dokonanie naboru kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego w Sieradzu – 2 ławników do orzekania w sprawach pozostałych, poza zakresem prawa pracy oraz do Sądu Rejonowego w Wieluniu – 5 ławników w tym 2 ławników do orzekania z zakresu prawa pracy.

Ławnikiem może być wybrany każdy, kto:
1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
2) jest nieskazitelnego charakteru;
3) ukończył 30 lat;
4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
5) nie przekroczył 70 lat;
6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
7) posiada co najmniej wykształcenie średnie.

Więcej informacji na temat naboru http://pajeczno.pl/?c=mdAktualnosci-cmPokazTresc-236-1046

R e k l a m a
Poprzedni artykuł
Następny artykuł
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments