R e k l a m a
Strona głównaPorady ekspertaMechanizm podzielonej płatności – zmiany w VAT od 1 listopada 2019 r.

Mechanizm podzielonej płatności – zmiany w VAT od 1 listopada 2019 r.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami stosowanie mechanizmu podzielonej płatności jest dobrowolne. Od 1 listopada 2019 roku w życie weszły jednak zmiany, zgodnie z którymi dla niektórych podmiotów stosowanie MPP stało się obligatoryjne. Pozostałe jak dotąd mogą stosować go dobrowolnie.

Od 1 listopada zaczął obowiązywać art. 108a ustawy o VAT w nowym brzmieniu. Z dniem jego wejścia w życie MPP staje się obowiązkowy przy dokonywaniu płatności za towary lub usługi, wymienione w załączniku nr 15 do ustawy o VAT, których sprzedaż została udokumentowana fakturą o łącznej kwocie należności przekraczającej 15 000 zł lub równowartość tej sumy. 

Należy podkreślić, że obowiązek stosowania MPP jest wówczas, gdy oba te warunki zostaną spełnione równocześnie. W sytuacji, kiedy ogólna kwota należności wynikająca z faktury będzie przekraczać 15 000 zł jednak żadną z jej pozycji, nie będą towary lub usługi wymienione w załączniku nr 15 do ustawy o VAT, podatnik nie ma obowiązku stosowania MPP. Nie jest to obligatoryjne również wówczas, gdy faktura dokumentuje sprzedaż towarów lub usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT, ale kwota należności ogółem, która z niej wynika, nie przekracza równowartości 15 000 zł. 

W sytuacji, kiedy sprzedaż udokumentowana fakturą dotyczyła towarów lub usług wymienionych w załączniku nr 15 ustawy o VAT i ogólna kwota należności przekroczyła 15 000 zł, ale wartość towarów lub usług, o których mowa, jest niższa, podatnik ma obowiązek dokonania z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej płatności tylko należności za  tę pozycję. Co do pozostałej części faktury może sam zadecydować, w jaki sposób ją ureguluje. 

Należy pamiętać, że stosowanie się do przepisów art. 108a ust. 1a ustawy o VAT, jeżeli faktura spełnia oba wymienione wyżej warunki, jest obligatoryjne również dla podatników zwolnionych VAT. Z zawartego w ustawie sformułowania jasno bowiem wynika, że podatnicy są zobowiązani do stosowania MPP w przypadku, kiedy spełnione zostaną odpowiednie warunki. Nie zaznaczono przy tym, że chodzi wyłączne od podatników VAT czynnych.  

Bardzo ważne jest również to, że sprzedawca, a zatem wystawca faktury jest zobowiązany do tego, aby umieścić na fakturze frazę „mechanizm podzielonej płatności”, jeśli kwota wynikającej z niej należności przekroczy 15 000 zł i w całości lub części będzie dotyczyła sprzedaży towarów, lub usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT. 

Prowadzę biuro rachunkowe Efekta już od ponad 10 lat. Zawsze, staram się wyjść naprzeciw moim klientom, przejmując na siebie ciężar spraw księgowych i kadrowych w ich firmach. Zawsze staram się również doradzić im najlepsze możliwe rozwiązanie w danej sytuacji. Dzięki temu coraz częściej przedsiębiorcy, którzy ze mną współpracują, mówią swoim znajomym poszukującym solidnego biura rachunkowego: Polecam Pana Tomasza z Efekty.  Zapraszam do współpracy. 

Artykuł sponsorowany

 

 

 

 

 

 

R e k l a m a