R e k l a m a
Strona głównaPorady ekspertaPrzedsiębiorco, pamiętaj o deklaracji VAT

Przedsiębiorco, pamiętaj o deklaracji VAT

Podatnicy, którzy są:

  • obowiązani do zarejestrowania się jako podatnicy VAT UE,
  • dostawcami towarów lub świadczącymi usługi, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy o VAT, lub nabywcą tych towarów lub usług,
  • obowiązani do składania deklaracji, zeznań, informacji oraz rocznego obliczenia podatku dochodowego za pomocą środków komunikacji elektronicznej (pracodawcy rozliczający podatek za więcej niż 5 osób oraz  biura rachunkowe)

mają obowiązek składania wyłącznie drogą elektroniczną deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-8, VAT-9M, VAT-13, VAT-27 oraz informacji podsumowujących.

Pozostali podatnicy będą mieli taki obowiązek od rozliczeń za miesiąc styczeń lub I kwartał 2018 r.

Od 1 stycznia 2017 r. rozliczenia kwartalne dostępne są jedynie dla małych podatników, którzy od co najmniej 12 kolejnych miesięcy są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni. Podatnicy, którzy składali deklaracje VAT-7D, będą rozliczać się na formularzu VAT-7. Zmiana ta nie wymaga składania aktualizacji zgłoszenia rejestracyjnego VAT.

Informacje podsumowujące: o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach (VAT-UE) oraz w obrocie krajowym (VAT-27) muszą być składane za okresy miesięczne oraz wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu tych transakcji.

R e k l a m a
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments