R e k l a m a
Strona głównaPorady ekspertaNie mieszkam z mężem od miesiąca, czy dostanę rozwód?

Nie mieszkam z mężem od miesiąca, czy dostanę rozwód?

PYTANIE:

Nie mieszkam z mężem od miesiąca. Czy jest to wystarczający powód żeby wystąpić do sądu o rozwód?

ODPOWIEDŹ:

Orzeczenie rozwodu przez sąd jest możliwe jedynie w sytuacji kiedy między małżonkami nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia, o czym stanowi art. 56 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.
Warto w tym miejscu wskazać, że przepisy prawa nie definiują jednak czym właściwie jest trwały i zupełny rozkład pożycia, w jakich sytuacjach rozwód jest dopuszczalny czy po jakim czasie od daty zawarcia małżeństwa lub ustania pożycia można wystąpić z pozwem rozwód.
Przyjmuje się jednak, że rozkład pożycia jest zupełny dopiero wtedy, gdy wszelkie więzy łączące małżonków zostają całkowicie zerwane, a więc gdy małżeństwo przestaje faktycznie funkcjonować. Mówiąc o więzach należy mieć na uwadze takie więzi jak więź duchowa, fizyczna i gospodarcza. Zerwanie dopiero tych trzech więzi będzie powodowało, że orzeczenie rozwodu będzie uzasadnione przez Sąd.
Należy bowiem pamiętać, że mimo, iż zerwana zostanie tylko jedna ze wskazanych powyżej więzi to nadal można mówić o istnieniu danego małżeństwa.
Odnosząc się zaś do trwałości rozkładu pożycia, należy zawsze mieć na uwadze rokowania związku małżeńskiego, a więc czy powrót do wspólnego małżeńskiego życia jest możliwy. Jeżeli nie jest możliwy wówczas możemy mówić o trwałym rozkładzie pożycia.
Warto także podkreślić, że Sąd orzekając w zakresie trwałego i zupełnego rozkładu pożycia bierze pod uwagę wszelkie okoliczności danej sprawy. Jako przyczynę rozkładu wspólnego pożycia wskazać można np. alkoholizm, agresje, chorobę psychiczną, zdradę czy nieodpowiedni stosunek do dzieci.
Reasumując, z zadanego pytanie nie wynika czy więzi łączące małżonków zostały całkowicie zerwane czy też nie. Brak zamieszkania jednego z małżonków z drugim bowiem nie świadczy jeszcze o jakimkolwiek rozpadzie małżeństwa. Aby można było wystąpić do Sądu z pozwem o orzeczenie rozwodu musi dojść do zerwania więzi wyżej wskazanych tj. więzi duchowej, fizycznej i gospodarczej.
Jeśli więzi te zostały faktycznie zerwane w tym przypadku, to należy wskazać, iż zostały spełnione przesłanki do orzeczenia rozwodu i jak najbardziej wystąpienie do Sądu z pozwem o orzeczenie rozwodu będzie zasadne.

Mateusz Kozakowski
Radca prawny
KiK Kancelaria Radcowska
Parkowa 6
98-330 Pajęczno
Tel. 666 309 889
796 121 347

R e k l a m a
Subscribe
Powiadamiaj o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments