R e k l a m a
Strona głównaPorady ekspertaUpoważnienie do odbioru dowodu rejestracyjnego

Upoważnienie do odbioru dowodu rejestracyjnego

Każdy nabywca pojazdu na terenie Polski jest zobowiązany do zarejestrowania go w urzędzie. Taki przepis w naszym kraju obowiązuje od 1997 roku. Nowy samochód należy zarejestrować nie później niż po upływie 30 dni od daty zakupu. Opóźnienie tego terminu może nakładać na właściciela karę, którą ustala urzędnik. Co, jeśli nie możesz samodzielnie odebrać dowodu rejestracyjnego? Dowiedz się, wszystko na temat upoważnienia do odbioru dowodu rejestracyjnego.

Dowód rejestracyjny w Polsce jest wydawany właścicielowi lub współwłaścicielowi pojazdu samochodowego, a także wolnobieżnego, motoru, przyczepy oraz ciągnika. Dokument wydawany jest w formie trzyskrzydełkowej książeczki, która zamiera informacje pozwalające na identyfikację pojazdu. Po złożeniu wniosku otrzymuje się dowód tymczasowy, a po kilkunastu dniach odebrać można gotowy dowód rejestracyjny. Jeśli nie możesz wykonać tego samodzielnie, koniecznie przeczytaj informacje na temat upoważnienia do odbioru dowodu rejestracyjnego.

Kto oprócz właściciela może odebrać dowód rejestracyjny samochodu?

Kiedy nie możesz osobiście odebrać dowodu rejestracyjnego samochodu konieczne jest napisanie specjalnego upoważnienia. Tylko taki dokument umożliwi odebranie dokumentu przez inną osobę. Konieczne jest powołanie pełnomocnika, który będzie reprezentował osobę właściciela podczas odbioru dowodu.

Pełnomocnikiem może być każda osoba fizyczna, która ukończyła trzynasty rok życia. Może być to osoba spokrewniona z właścicielem lub obca. Sporządzenie pełnomocnictwa osobie, z którą nie łączą właściciela więzy krwi wiąże się niestety z dodatkowymi kosztami.

Zobacz, co grozi za jazdę bez prawa jazdy: https://motoklub.pl/co-grozi-za-jazde-bez-prawa-jazdy

Ile kosztuje sporządzenie pełnomocnictwa do wydania dowodu rejestracyjnego osobie niespokrewnionej z właścicielem?

Pełnomocnictwo, które sporządzisz dla członka rodziny, na przykład żony, męża, rodzeństwa, rodziców lub swoich dzieci jest bezpłatne. W takim celu ze strony internetowej urzędu wystarczy pobrać specjalny formularz, w którym właściciel wpisuje dane osobowe wyznaczonego pełnomocnika. Następnie osoba upoważniona, wraz z wszelkimi niezbędnymi dokumentami może udać się do instytucji i złożyć dokumenty potrzebne do rejestracji pojazdu oraz odebrać dowód rejestracyjny.

Jeśli właściciel pojazdu chce upoważnić osobę niespokrewnioną, na przykład partnera, z którym nie jest w związku małżeńskim, a także kuzynostwo lub dziadków, nie wystarczy zwykłe upoważnienie. W takiej sytuacji należy dodatkowo opłacić dokument upoważniający. Obecnie koszty takiego oświadczenia wyglądają następująco:

  • zwykłe pełnomocnictwo kosztuje 17 zł,
  • pełnomocnictwo nieoryginalne, poświadczone o zgodności z oryginalnym dokumentem kosztuje 22 zł.

Jak napisać upoważnienie do odebrania dowodu rejestracyjnego przez inna osobę niż właściciel?

Konieczne jest, aby pełnomocnictwo zostało złożone w formie pisemnej. Nie wystarczy telefoniczna rozmowa z urzędnikiem. Dokument możesz napisać na komputerze – z odręcznie złożonym podpisem, ręcznie lub skorzystać z formularzy ze strony swojego urzędu. Dokument musi zawierać podstawowe dane na temat właściciela pojazdu oraz osoby odbierającej dowód. Jak powinno wyglądać upoważnienie do odebrania dowodu rejestracyjnego oraz jakie dane należy w nim wyszczególnić?

  1. Na samej górze kartki należy umieścić miejscowość i datę – najlepiej dzień odbioru dokument,
  2. Następnie należy wyszczególnić rodzaj spisywanego dokumentu,
  3. Konieczne jest wypisanie danych właściciela oraz ewentualnego współwłaściciela pojazdu, takich jak: imię, nazwisko, PESEL, adres zamieszkania, a także stopień pokrewieństwa z upoważnianą osobą,
  4. Kolejnym krokiem jest określenie, do czego upoważnia się osobę – może to być tylko odbiór gotowego dokumentu, ale też do rejestracji pojazdu, wymiany dowodu czy wyrejestrowania samochodu,
  5. Konieczne jest też wypisanie danych pojazdu, którego będzie dotyczyła wizyta w urzędzie, czyli marka, model, stary numer rejestracyjny oraz numer VIN,
  6. Na końcu należy własnoręcznie podpisać dokumenty przez właściciela i osobę upoważnianą. Dokument jest ważny tylko z odręcznymi podpisami.

Jeśli nie możesz, ze względu na różne okoliczności, samodzielnie załatwić spraw urzędowych, zawsze sprawdź, czy możesz osobie postronnej powierzyć to zadanie. Korzystając z odpowiedniego pełnomocnictwa, często jest to możliwe.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R e k l a m a