R e k l a m a
Strona głównaWiadomościKomunikat naczelnika Urzędu Skarbowego

Komunikat naczelnika Urzędu Skarbowego

KOMUNIKAT NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO W PAJĘCZNIE

dot. rozliczenia rocznego za 2014 rok przez podatników osiągających przychody opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych

Uprzejmie Państwa informuję, iż:

1. Podatnicy opodatkowani w 2014 roku podatkiem dochodowym od osób fizycznych tj. osoby osiągające dochody ze stosunku pracy, emerytur/rent krajowych, umowy o dzieło, umowy zlecenia, umowy akwizycyjnej, świadczeń i zasiłków przedemerytalnych, zasiłków z ubezpieczenia społecznego, zasiłków dla bezrobotnych, stypendiów i innych oraz osoby osiągające dochody z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej zobowiązani są do złożenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w terminie do dnia 30 kwietnia 2015 roku.

2. Płatnicy, tj. pracodawcy oraz inne organy, są obowiązani przekazać podatnikowi informacje o uzyskanych przez podatnika dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy lub roczne obliczenie podatku za 2014 rok (PIT-11, PIT-8C, PIT-40, PIT-R) w terminie do dnia 2 marca 2015r.

3. Druki zeznań podatkowych można pobierać oraz składać:

a. w siedzibie Urzędu Skarbowego w Pajęcznie przy ul.1 Maja 9 w godzinach pracy tut. Urzędu tj. wt. 700–1800, pon., śr., czw., pt. 700–1500( Sala Obsługi Klienta ),

b. w urzędach gmin powiatu pajęczańskiego w n/w terminach:

Urząd Gminy w Strzelcach Wielkich–  23 marca 2014 r. w godzinach 800 – 1100

Urząd Gminy w Nowej Brzeźnicy–  23 marca 2014 r. w godzinach 1130 – 1430

Urząd Gminy w Rząśni–  24 marca 2014 r. w godzinach 800 – 1100

UrządGminy w Kiełczygłowie–  24 marca 2014 r. w godzinach 1130 – 1430

Urząd Miasta i Gminy w Działoszynie–  25 marca 2014 r. w godzinach 800 – 1100

Urząd Gminy w Siemkowicach–  25 marca 2014 r. w godzinach 1130 – 1430

Urząd Gminy w Sulmierzycach–  26 marca 2014 r. w godzinach 800 – 1100

We wskazanych terminach w siedzibach urzędów gmin będą pełnić dyżury pracownicy Urzędu Skarbowego w Pajęcznie (będzie również możliwość złożenia zeznania drogą elektroniczną).

4. W/w rozliczenia roczne można także przesyłać:

  1. – za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Skarbowy w Pajęcznie ul. 1 Maja 9, 98-330 Pajęczno,
  2. – drogą elektroniczną – interaktywne formularze za pomocą, których można wypełnić i wysłać zeznania roczne należy pobrać ze strony www.finanse.mf.gov.pl/systemy-informatyczne/e-deklaracje z zakładki „Formularze”.

5. Wpłat należnego podatku dochodowego od osób fizycznych można dokonać w kasie Urzędu w godz. wt. 800-1700, pon., śr., czw., pt. 800-1600 (zastępczą obsługę kasową świadczy Bank Spółdzielczy w Pajęcznie ul. Wiśniowa 32) lub na rachunek bankowy urzędu prowadzony przez NBP Oddział Okręgowy w Łodzi nr 88101013710105202223000000.

6. Zwrot nadpłaty podatku dochodowego można otrzymać:

– za pośrednictwem banku,

– za pośrednictwem poczty (po potrąceniu opłaty pocztowej w wysokości 5,30 zł + 1 % zwracanej kwoty),

– w kasie Urzędu (zastępczą obsługę kasową świadczy Bank Spółdzielczy w Pajęcznie ul. Wiśniowa 32).

Naczelnik Urzędu Skarbowego

Dorota Jędrasiak-Matuszczyk

R e k l a m a
Subscribe
Powiadamiaj o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments