R e k l a m a
Strona głównaWiadomościPowiatPriorytetem jest jakość

Priorytetem jest jakość

Nawet największe portfolio produktowe, najbardziej zaawansowane technologie i najnowocześniejszy park maszyn nie zapewnią sukcesu firmie, w której brakuje tego, co najważniejsze – czyli jakości. Doskonale wiedzą to specjaliści WKG, którzy na co dzień zarządzają kontrolą jakości.

Raciszyński zakład WKG produkuje i dostarcza surowiec oraz produkty na potrzeby różnych branż (m.in. budowlanej, rolniczej, hutniczej i innych). Każda z nich ma swoje specyficzne potrzeby, wymogi i oczekiwania, wszystkie jednak łączy jedno – wysokie wymagania jakościowe. Od czego one zależą i w jaki sposób je zagwarantować? Zapytaliśmy o to dwoje pracowników WKG, z których każdy patrzy na kwestię jakości od nieco innej strony: czysto technicznej oraz handlowej.

BARBARA SOJA – Pełnomocnik ds. Zapewnienia Jakości

Za jakość odpowiadają ludzie
Większość osób utożsamia jakość z kontrolą parametrów finalnego wyrobu. Dla mnie jednak o jakości gotowego produktu decydują wszyscy pracownicy, realizujący poszczególne etapy produkcji. Zapewnienie prawidłowych procesów oraz właściwych półproduktów na każdym etapie jest gwarancją otrzymania dobrego produktu na końcu procesu. Każdy z pracowników powinien czuć się odpowiedzialny za wynik końcowy, a badania w laboratorium, którym zarządzam powinny być tylko potwierdzeniem prawidłowego przebiegu tego procesu. Moją ambicją jest, aby taka filozofia jakościowa była standardowym podejściem przy wykonywaniu codziennych obowiązków przez wszystkich pracowników WKG.

Jakość to surowiec i technologia
W przypadku WKG ważnym czynnikiem jest jakość zasobów złożowych, którymi dysponujemy oraz technologia ich przeróbki, zaprojektowana i wdrożona w kierunku spełnienia najwyższych standardów rynkowych. Dla klientów kluczowa jest również stabilność parametrów jakościowych i dostępność produktu. W WKG korzystamy z nowoczesnych technologii, które są w pełni monitorowane przez systemy operacyjne
i zapewniają w 100% prawidłowy przebieg procesu. Wprowadzone procedury kontrolne półproduktów gwarantują stałość parametrów jakościowych. Muszę tutaj również pochwalić nasz zespół obsługi klienta, który zapewnia kontakt z klientem przez cały tydzień w wymiarze 16 godzin na dobę.

Jakość to kontrola
Na co dzień koncentrujemy się na kontroli surowca i gotowych produktów. Badania wykonywane są według określonego harmonogramu. Na podstawie otrzymanych wyników surowiec kierowany jest do odpowiednich magazynów, funkcjonujących zgodnie z wymaganiami naszych klientów. W przypadku stwierdzenia niezgodności produktu z normami wdrażane są odpowiednie procedury, które nie pozwalają na sprzedaż takiego produktu, który mógłby nie spełnić wymagań odbiorcy. Nasze laboratorium jest wyposażone w nowoczesny sprzęt kontrolny, który umożliwia uzyskiwanie precyzyjnych parametrów prowadzonych badań. Do takich urządzeń należy z pewnością spektrometr Bruker S2, który pozwala na bardzo dokładne określenie składu chemicznego surowca. Dysponujemy również wieloma zaawanasowanymi urządzeniami do oznaczania składu ziarnowego produktów.

Joanna Konieczna pracownik laboratorium

Jakość to klient oraz jego wymagania
Parametry jakościowe produktów wapienniczych determinuje rynek. Obecnie jest to jeszcze ważniejsze, niż kiedykolwiek, z uwagi na wzrost opomiarowania i automatyzacji procesów, w których stosowany jest wapień. Klienci oczekują wysokiej i stabilnej jakości.

Czy wiesz, że…
Kierowca ciężarówki opuszczającej teren naszego zakładu otrzymuje świadectwo jakości,
dotyczące tej konkretnej partii dostawy.

W dzisiejszych czasach dla surowca pochodzenia naturalnego oczekiwana jest taka sama stabilność parametrów jakościowych, jak w przypadku produktów wytworzonych syntetycznie. Ze względu na dynamikę rozwoju rynku wapienniczego, za którą idą nowe wymagania wobec tych produktów, naszym zadaniem jest dopasować się do aktualnych wytycznych jakościowych naszych wyrobów i je utrzymać. Bliska współpraca z klientami i znajomość ich oczekiwań pozwalają nam rozwijać produkty w kierunku ich właściwości aplikacyjnych, co niewątpliwie buduje naszą przewagę konkurencyjną.

IRENEUSZ SKUTA – Dyrektor Handlowy

Jakość to procedury
Klienci wymagają od producentów wdrożenia odpowiednich procedur i praktyk kontroli jakości. Otrzymanie właściwych certyfikatów jest dowodem na to, że zarówno procesy produkcyjne, jak i sam producent osiągają wysokie standardy w ramach określonych systemów. Spełnianie norm to nasz obowiązek i ambicja, a certyfikat tylko potwierdza fakt, że jesteśmy na tyle dojrzałą organizacją, by stawiać czoła rosnącym wyzwaniom rynku.

Jakość to badania
Badania w WKG prowadzone są regularnie i wielopłaszczyznowo. Większość z nich odbywa się na miejscu, część zlecamy akredytowanym jednostkom badawczym. Są to zarówno badania rutynowe, jak i bardzo specjalistyczne. Dotyczą one zarówno etapu wydobycia, przeróbki, jak i magazynowania gotowych produktów. Pierwsze badanie następuje jeszcze przed przystąpieniem do eksploatacji danego złoża. Wtedy pobiera się próbki zwiercin i określa wstępnie przydatność danego obszaru do eksploatacji. Trzeba bowiem pamiętać, że naturalną cechą każdego złoża jest jego zmienność. Klasyfikujemy materiał złożowy na podstawie badań czystości chemicznej, które decydują o kierunku dalszej przeróbki.

O jakości gotowego produktu decydują wszyscy pracownicy, realizujący poszczególne etapy
produkcji.

Badania pobranych materiałów odbywają się w określonych interwałach czasowych.
Nadzorem kontroli jakości objęte są również produkty WKG po ich załadunku na samochody, co oznacza, że materiały badane są przy wysyłce na zgodność ze specyfikacją danego klienta. Kierowca ciężarówki podjeżdżający na załadunek otrzymuje świadectwo kontroli jakości, odnoszące się do konkretnej dostawy. Kompleksowy nadzór jakościowy na etapie przygotowania surowca, przeróbki oraz wysyłki daje nam stuprocentową pewność, że spełniamy wszystkie, a nie tylko wybrane wymagania.

Jakość to… my
Chciałbym podkreślić, że mimo iż bezpośrednio nad jakością w naszym zakładzie czuwa dział składający się z sześciu osób, to tak naprawdę za jakość naszych produktów odpowiadają wszyscy pracownicy WKG. W zakresie naszej produkcji jesteśmy skoncentrowani na aspektach jakościowych, nie zaś ilościowych.

Badania jakości w WKG odbywają się w określonych interwałach czasowych.

Współpracując bowiem z tak wymagającymi i specjalistycznymi branżami, jak hutnictwo (szkło), jesteśmy świadomi, że każdy potencjalny błąd może nam zepsuć wydobycie z całego dnia. Dlatego jesteśmy stale gotowi na to, aby sprostać najwyższym wymaganiom. To zawsze procentuje, bo klient kupujący u nas ma gwarancję stabilnego i sprawdzonego jakościowo produktu. A o to przecież wszystkim nam chodzi!

Nie bylibyśmy w stanie zapewnić najwyższej jakości naszych produktów, gdyby nie szereg certyfikatów jakościowych, które determinują w dużej mierze naszą pracę.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R e k l a m a