R e k l a m a
Strona głównaWiadomościPowiatRozlicz swój PIT – komunikat Naczelnika Urzędu Skarbowego

Rozlicz swój PIT – komunikat Naczelnika Urzędu Skarbowego

KOMUNIKAT NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO W PAJĘCZNIE  dot. rozliczenia rocznego za 2019 rok przez podatników osiągających przychody opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych

Uprzejmie Państwa informuję, iż:

1. Dla podatników opodatkowanych w 2019 roku podatkiem dochodowym od osób fizycznych i rozliczających się na formularzach PIT-37 i PIT-38 (tj. osoby osiągające dochody ze stosunku pracy, emerytur/rent krajowych, umowy o dzieło, umowy zlecenia, umowy akwizycyjnej, świadczeń i zasiłków przedemerytalnych, zasiłków z ubezpieczenia społecznego, zasiłków dla bezrobotnych, stypendiów i innych oraz osoby osiągające przychody z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych) Ministerstwo Finansów, analogicznie jak w roku ubiegłym, przygotowało usługę Twój e-PIT. Rozliczenia roczne zostaną automatycznie i bezpłatnie przygotowane przez system na podstawie danych zgromadzonych przez administrację skarbową. Będzie je można sprawdzić od 15 lutego do 30 kwietnia 2020r. wyłącznie elektronicznie na Portalu Podatkowym Ministerstwa Finansów pod adresem podatki.gov.pl. Udostępnione zeznanie PIT-37 i PIT-38 można: – zweryfikować i zaakceptować bez zmian, – zmodyfikować i zaakceptować, – odrzucić i rozliczyć się samodzielnie, – nic nie robić – w dniu 30 kwietnia 2020 zostanie ono automatycznie zaakceptowane.                     Usługa Twój e-PIT przygotuje również zeznania na formularzach PIT-28 i PIT-36. Zeznania PIT-28 będą dostępne dla osób, które rozliczają np. przychody z umów najmu, dzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, a także ze sprzedaży przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych. Zeznania PIT-36 będą udostępnione dla osób, które m.in. rozliczają przychody z najmu, z emerytur i rent z zagranicy. PIT-36 i PIT-28 nie będą zawierać informacji dot. działalności gospodarczej. Podatnicy znajdą już w PIT-28 i PIT-36 dane z ubiegłorocznego zeznania i te, które urząd skarbowy posiada na temat ich dochodów, np. wpłacane zaliczki na podatek zryczałtowany za najem. W przypadku formularzy PIT-28 i PIT-36 należy sprawdzić i uzupełnić swoje rozliczenie, a następnie zaakceptować i pobrać Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO).

2. Termin do złożenia zeznań PIT-37, PIT-38, PIT-36, PIT36L i PIT-39 za rok 2019 od dnia 15 lutego do 30 kwietnia 2020r. Termin do złożenia zeznania PIT-28 za rok 2019 od dnia 15 lutego do 2 marca 2020r. Zeznania złożone przed początkiem terminu uznaje się za złożone w dniu 15 lutego 2020r.

3. Płatnicy, tj. pracodawcy oraz inne organy, są obowiązani przekazać podatnikowi informacje o uzyskanych przez podatnika dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy lub roczne obliczenie podatku za 2019 rok (PIT-11, PIT-8C, PIT-R, PIT40A/11A) w terminie do dnia 2 marca 2020r. 

4. Terminy zwrotu nadpłaty z zeznań podatkowych za rok 2019: – 45 DNI z zeznania złożonego ELEKTRONICZNIE, – 3 MIESIĄCE z zeznania złożonego w formie PAPIEROWEJ.

5. Dla e-PIT, z których wynika kwota do zapłaty, w przypadku płatności online z usługi Twój e-PIT, będzie prezentowany mikrorachunek podatnika.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pajęcznie
Dorota Jędrasiak-Matuszczyk

R e k l a m a
Subscribe
Powiadamiaj o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments