R e k l a m a

Rozlicz swój PIT

KOMUNIKAT NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO W PAJĘCZNIE  dot. rozliczenia rocznego za 2017 rok przez podatników osiągających przychody opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych

Uprzejmie Państwa informuję, iż:

1. Podatnicy opodatkowani w 2017 roku podatkiem dochodowym od osób fizycznych tj. osoby osiągające dochody ze stosunku pracy, emerytur/rent krajowych, umowy o dzieło, umowy zlecenia, umowy akwizycyjnej, świadczeń i zasiłków przedemerytalnych, zasiłków z ubezpieczenia społecznego, zasiłków dla bezrobotnych, stypendiów i innych oraz osoby osiągające dochody z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej zobowiązani są do złożenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w terminie do dnia 30 kwietnia 2018 roku.

2. Płatnicy, tj. pracodawcy oraz inne organy, są obowiązani przekazać podatnikowi informacje o uzyskanych przez podatnika dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy lub roczne obliczenie podatku za 2017 rok (PIT-11, PIT-8C, PIT-R) w terminie do dnia 28 lutego 2018r.

3. Druki zeznań podatkowych można pobierać oraz składać w siedzibie Urzędu Skarbowego w Pajęcznie przy ul.1 Maja 9 w godzinach pracy tut. Urzędu (Sala Obsługi Klienta)

4. W/w rozliczenia roczne można także przesyłać:           – drogą elektroniczną – korzystając z aplikacji desktop, formularza interaktywnego, systemów zewnętrznych (np. interaktywne formularze za pomocą, których można wypełnić i wysłać zeznania roczne należy pobrać ze strony www.finanse.mf.gov.pl/systemy-informatyczne/e-deklaracje z zakładki „Formularze”)       – za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Skarbowy w Pajęcznie ul. 1 Maja 9, 98-330 Pajęczno.

5.  Przy rozliczaniu PIT za 2017 rok podatnicy mogą też skorzystać z usługi wstępnie wypełnionego zeznania podatkowego (PFR), czyli przygotowanej przez urząd skarbowy propozycji zeznania rocznego PIT-37 i PIT-38. W tym sposobie rozliczenia podatnik sprawdza przygotowany PIT, może także uzupełnić zeznanie o ulgi – np. na dzieci, odliczenia oraz kwotę 1% dla wskazanej przez siebie organizacji pożytku publicznego. Usługa PRF za 2017 r. będzie dostępna od 15 marca 2018r. na Portalu Podatkowym (www.portalpodatkowy.mf.gov.pl).

6. W okresie 01.01.2018r. – 16.04.2018r. podatnicy osiągający dochody od organów rentowych lub płatników (m.in. z tytułu umowy o pracę, o dzieło i zlecenie, praw autorskich) mogą złożyć w formie elektronicznej wniosek PIT-WZ o sporządzenie zeznania przez urząd skarbowy na formularzu PIT37. Wniosek można złożyć za pośrednictwem:             – formularza online dostępnego na Portalu Podatkowym po wybraniu zakładki Wniosek o sporządzenie zeznania (PIT-WZ)               – Systemu e-Deklaracje korzystając z aplikacji desktop, formularza interaktywnego, systemów zewnętrznych (www.portalpodatkowy.mf.gov.pl zakładka e-Deklaracje Formularze, PIT)

– formularzy udostępnionych w bankowości elektronicznej (wybranego banku krajowego lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej).

Naczelnik Urzędu Skarbowego Dorota Jędrasiak-Matuszczyk

R e k l a m a
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments