R e k l a m a
Strona głównaPorady ekspertaOdliczenie internetu w PIT 37. Czy to możliwe?

Odliczenie internetu w PIT 37. Czy to możliwe?

Z internetu korzystamy niemal każdego dnia – wykorzystujemy go zarówno do pracy, jak i do pozyskiwania informacji czy kontaktowania się z bliskimi. Jak się okazuje, część wydatków poniesionych na internet możemy odliczyć w rocznej deklaracji podatkowej. Na jakich zasadach?

Ulga na internet w pit 37 

Deklarację pit 37 składają podatnicy, których dochody rozliczane są przez płatników. Najczęściej ich źródłem jest: 

 • umowa o pracę, 
 • umowa zlecenie, 
 • umowa o dzieło, 
 • umowa mianowania. 

Podatnicy ci mają prawo do złożenia PIT 37 online, wspólnego rozliczania się z małżonkiem (o ile zostaną spełnione pozostałe warunki ustawowe) oraz do skorzystania z różnego typu ulg. Jedną z nich jest właśnie ulga na internet, z której podatnik może skorzystać w ciągu dwóch, następujących kolejno po sobie lat. Przykładowo, jeśli korzystaliśmy z ulgi w 2020 roku, to możemy z niej skorzystać ponownie, wysyłając pit za 2021 rok. Jeśli jednak poprzednio korzystaliśmy z ulgi w 2019 roku, to nie mamy już prawa, aby odliczyć niektóre wydatki. 

Ile wynosi ulga na internet? 

Ulga na internet nie jest wysoka, jednak podatnicy, pomimo tego, korzystają z niej bardzo chętnie. W pit za 2021 rok możemy odliczyć maksymalnie 760 zł na osobę. Ostateczna wysokość ulgi zależeć będzie od poniesionych przez nas wydatków, bowiem jeśli są one niższe, niż 760 zł, to w formularzu wpisujemy kwotę, która faktycznie została wydatkowana. Jeżeli zaś nasze wydatki na internet przewyższyły 760 zł, to nie mamy prawa do odliczenia nadwyżki. Co istotne, niewykorzystana w danym roku podatkowym kwota nie przechodzi na rok następny – przykładowo, jeśli w 2020 roku odliczyliśmy jedynie 500 zł, to 260 zł nie przechodzi na rok 2021. Oznacza to również, że nie można w jednym roku rozliczyć podwójnej ulgi, czyli 1520 zł.  

Ulga na internet – jakie dokumenty będą potrzebne? 

Podatnicy muszą wziąć pod uwagę, że ulga na internet nie przysługuje każdemu odgórnie. Wręcz przeciwnie, bowiem aby z niej skorzystać, należy przedstawić dowód poniesienia kosztów związanych z zakupem usług internetowych. Może to być: 

 • imienny rachunek, 
 • faktura, 
 • potwierdzenie przelewu, 
 • umowa zawarta z dostawcą internetu. 

Co ważne, możemy także posiłkować się dokumentami zbiorczymi, na przykład fakturą za pakiet internetowo-telewizyjny. Niemniej jednak musi być na niej wyszczególniona kwota, która dotyczy bezpośrednio zakupu usług związanych z internetem. Warto mieć na uwadze, że ulga na internet przysługuje również wtedy, gdy korzystamy z niego nie na domowym komputerze, a na przykład w kafejce internetowej. Ulga internetowa nie będzie nam przysługiwała, jeśli poniesione koszty dotyczą: 

 • zakupu nowego sprzętu, 
 • modernizacji sieci, 
 • zakupu sprzętu adaptacyjnego, 
 • obsługi technicznej, 

chyba, że mamy do czynienia z dokumentem zbiorczym – razem z pakietem internetowym kupujemy na przykład router. Wtedy też pod uwagę należy wziąć jedynie cenę, jaką zapłaciliśmy za dostęp do sieci, a nie za nowy sprzęt. Pamiętajmy o tym, bowiem w razie kontroli organ podatkowy może zażądać dokumentacji do wglądu.  

R e k l a m a